0 0
0
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

MTS - Chuyên máy tính, laptop secondhand nhập Mỹ, Nhật

CHÍNH SÁCH COOKIES

 

Cookie là một file dữ liệu được đặt trên đĩa cứng của Người dùng Máy Tính Secondhand (MTS) bởi máy chủ của MTS. MTS sử dụng Cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của Người dùng MTS.

Cookie sẽ giúp MTS nhận ra Người dùng MTS nếu Người dùng MTS truy cập vào nhiều trang trên trang web của MTS trong cùng một phiên, do đó MTS không cần phải hỏi mật khẩu của Người dùng MTS trên mỗi trang. Sau khi Người dùng MTS đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không còn có bất kỳ tác dụng nào. Người dùng MTS có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng Người dùng MTS có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu Người dùng MTS thích. Tuy nhiên, nếu Người dùng MTS chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại MTS .